Határidő számítása - adatbevitel
Szíveskedjen megadni a kezdőnapot! Kezdőnapnak számít a határidő kezdetére okot adó cselekmény (pl. kézbesítés).
Szíveskedjen megadni - a színes gyorsgombokkal vagy alul beírva - a határidőt (az időtartamot), és kiválasztani, napban, munkanapban, hónapban vagy évben kíván határidőt számítani!
Az új vagy a régi polgári perrendtartás szerinti ítélkezési/törvénykezési szünetet figyelembe vegyük a számításkor, vagy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szerinti ügyintézési határidőt számítsuk?