Időtartam-számítás - adatbevitel

Szíveskedjen megadni két dátumot a közöttük lévő időtartam kiszámításához!

Kezdő dátum
Befejező dátum

Csak a munkanapokat számolja!

A kezdő napot is számítsa bele (azaz pl. 2014-05-28 és 2014-05-29 között nem egy, hanem kettő nap telik el).


Mehet